4t Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació (20 ECTS) 2018

Informació de matrícula (UIBTalent)

El curs d’Expert Universitari en Direcció de Projectes d’Edificació Títol propi de postgrau de la UIB (20 crèdits europeus) està orientat a:

 • Proporcionar una formació específica i exhaustiva en el camp de la direcció de projectes d’edificació.
 • Donar a conèixer un dels estàndards més utilitzats a nivell internacional en el camp de la gestió de projectes, el PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) del PMI (Project Management Institute).
 • Capacitar l’alumne per poder superar l’examen que atorga la certificació professional PMP® (Project Management Professional). Acreditar que els alumnes han rebut una formació en gestió de projectes superior a 35 hores, requisit indispensable per poder obtenir l’esmentada titulació.

A qui s’adreça

El curs s’adreça a qualsevol professional del sector de l’edificació que vulgui adquirir competències i habilitats en el camp de la direcció de projectes, independentment del tipus d’empresa en el qual es trobi desenvolupant la seva tasca, ja sigui privada, organisme públic o fundació. Al curs també hi podran assistir professionals d’altres sectors, però tendran prioritat els col·legiats abans esmentats.

Programa

 1. La Gestió de Projectes. Conceptes bàsics
 2. La Gestió dels Interessats en el Projecte
 3. La Gestió de la Integració del Projecte
 4. La Gestió de l’Abast del Projecte
 5. La Gestió Temporal del Projecte
 6. La Gestió dels Recursos Humans del Projecte
 7. La Gestió de les Comunicacions del Projecte
 8. La Gestió dels Costs del Projecte
 9. La Gestió de les Adquisicions del Projecte
 10. La Gestió dels Riscs del Projecte
 11. La Gestió de la Qualitat del Projecte
 12. El Seguiment i el Tancament del Projecte
 13. Eines de Gestió de Projectes
 14. Seguiment del projecte en equip

Direcció i coordinació

 • Direcció: Antònia Mas Pichaco. Professora Titular de la UIB
 • Coordinació: Antoni Lluís Mesquida Calafat. Professor Contractat Doctor de la UIB